Čo je RPMN?

Položku PRMN pri výbere pôžičky mnohí prehliadajú, v skutočnosti je však veľmi dôležitá. Táto skratka označuje ročnú percentuálnu mieru nákladov, teda označuje súhrn všetkých úrokov a poplatkov, ktoré si naúčtuje inštitúcia, ktorá vám poskytuje úver. RPMN teda označuje celkové náklady na úver. Uvádza sa v percentách a čím je táto hodnota nižšia, tým je hypotéka alebo pôžička lacnejšia a pre klienta výhodnejšia.

Aké poplatky RPMN zahŕňa?

  V prípade RPMN rozlišujeme dve kategórie poplatkov:
 • Jednorazové poplatky – platíte ich len raz, spravila hneď na začiatku pri získaní úveru. Patrí sem napríklad poplatok za získanie hypotéky alebo pôžičky
 • Pravidelné poplatky – tieto poplatky platíte každý mesiac spolu s pravidelnou splátkou pôžičky. Ide napríklad o poplatok za vedenie úverového účtu alebo poistenie schopnosti splácať úver
  Podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch sa do PRMN musia premietnuť všetky poplatky spojené s úverom. Výnimkou sú tieto poplatky:
 • Pokuta za meškanie splátky
 • Pokuta za nezaplatenie splátky
 • Poplatok pri navýšení úveru
 • Poplatok za zrýchlené vybavenie úveru
 • Poplatok pri zmene zmluvných podmienok (na žiadosť klienta)
 • Poplatok spojený s nedočerpaním úveru
 • Nepovinné/ doplnkové poistenie k úveru
 • Poplatok za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru

RPMN je pri výbere pôžičky dôležitá

Porovnávať úrokové sadzby z reklám sa vám neoplatí. Ak sa zameriate na RPMN, dopracujete sa k reálnym číslam. RPMN totižto v percentách udáva, koľko musíte za svoju pôžičku zaplatiť za obdobie jedného roka, pričom berie do úvahy aj všetky súvisiace poplatky. Úroková sadza pritom len udáva cenu požičaných peňazí. Nezohľadňuje ostatné reálne náklady. Pri výbere hypotéky alebo akejkoľvek inej pôžičky sa preto nespoliehajte len na čísla z propagačných materiálov. Vždy si všímajte hlavne RPMN a všetko si dôkladne prerátajte. Dávajte si pozor aj na ponuky, ktoré majú formulácie „sadzba od...“. Tieto ponuky majú zvyčajne množstvo rôznych podmienok, ktoré musíte splniť na to, aby ste dostali naozaj výhodný úver či pôžičku.

V prípade nebankových pôžičiek v minulosti nebolo nič výnimočné, ak RPMN presahovala aj 60%. Takéto podmienky dokázali mnohým klientom výrazne skomplikovať splácanie a dostali sa do finančnej núdze. Národná banka Slovenska preto výrazne sprísnila podmienky poskytovania nebankových úverov. Zaviedla aj úrokový strop, ktorý môže tvoriť maximálne 2-násobok priemeru za predchádzajúci rok.