Jozef (49) z Piešťan:

„Mal som pred výplatou a manželka mala mať sviatok , chcel som jej kúpiť niečo výnimočné, tak som si podal žiadosť o pôžičku od Ferratum. Kúpil som jej náušnice, ktoré si dodnes nemôže vynachváliť. Ďakujem veľmi pekne.“

Základné informácie o pôžičkách Ferratum

Pôžičky od Ferratum vybavíte rýchlo a hlavne pohodlne, ak žiadate o pôžičku, tak Vám príde odpoveď, či Vám ju schvália už do desiatich minút pri zasielaní žiadosti cez SMS. Ak máte prístup na internet stačí, ak sa prihlásite použitím prihlasovacích údajov (rodné číslo) a kódu, ktorý Vám príde v SMS, následne stačí potvrdiť zmluvné podmienky a peniaze Vám budú zaslané. V prípade nových klientov sú peniaze zasielané do 3-4 dní poštovou poukážkou, opakovaným klientom sa zasielajú peniaze na účet hneď. Ak nemáte internet, Vám budú všetky dokumenty zaslané poštou na adresu uvedenú v žiadosti, následne zmluvu podpíšete a zašlete späť na adresu spoločnosti, stačí oskenovavnú poštou, faxom, po príchode zmluvy Vám budú peniaze zaslané.

Ferratum poskytuje pôžičky už od 25 € až do 250 €. Ak využívate internet máte možnosť si vyplniť žiadosť o pôžičku priamo na stránke, kde vyplníte svoje osobné údaje pričom jednou z výhod je, že nemusíte dokladovať príjem, v takomto prípade Vám príde odpoveď na žiadosť do tridsiatich minút. Krátkodobá pôžička od Ferratum vystavuje peniaze svojim klientom prostredníctvom poštovej poukážky na adresu trvalého bydliska a pre dlhodobejších a poctivých zasiela financie bankovým prevodom. Termín splatnosti pôžičky je 15 dní odo dňa doručenia do vlastných rúk. Pri probléme s uhradením do 15 dní má Ferratum službu extra, kde si môžete splatnosť predĺžiť.

Ferratum cenník služieb

Pri poskytovaní pôžičky novému klientovi je maximálna suma, ktorú si môže prvýkrát požičať 75 eur, pričom sadzby sú vždy stále a za nijakých okolností sa suma za odplatu nemení.

Poskytnutá pôžička v eurách (€) Poplatok v eurách (€) Celkom v eurách (€)
25 6,25 31,25
50 12,50 62,50
75 18,75 93,75

Ak si klient požičiava peniaze viac ako raz, každá ďalšia pôžička môže mať výšku až 250 eur.

Poskytnutá pôžička v eurách (€) Poplatok v eurách (€) Celkom v eurách(€)
25 6,25 31,25
50 12,50 62,50
75 18,75 93,75
100 25,00 125,00
150 37,50 187,50
200 50,00 250,00
250 62,50 312,50

Podmienky pre získanie pôžičky od Ferratum

  • Žiadosť o pôžičku môže podať každý občan SR 20-65 rokov.
  • Klient musí súhlasiť so spracovaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol Ferratum v rozsahu: krstné meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko, a to na účely uzavretia Zmluvy o pôžičke a poskytnutia pôžičky.
  • Klient potvrdzuje, že v čase odoslania žiadosti o uzavretie Zmluvy o pôžičke nie je v omeškaní s úhradou akýchkoľvek dlhov či platobných povinností, nie je registrovaný ako dlžník v dlžníckom registri, ani nie je stranou žiadneho sporu, ktorý by mohol mať vplyv na jeho schopnosť splatiť pôžičku.

Spoločnosť Ferratum

Spoločnosť Ferratum Slovakia s.r.o. je inštitúcia, ktorá patrí do skupiny Ferratum group. Ferratum poskytuje na trhu pôžičky bez ručenia od roku 2005, bez záznamu v registri dlžníkov a iba dospelým osobám.

Spoločnosť má zázemie vo viacerých krajinách Európy a na Slovensku má zriadený zákaznícky servis, kde klienti môžu posielať svoje žiadosti, telefonovať a získavať informácie o pôžičkách.

©2005 – 2011 Ferratum Slovakia s.r.o
Haanova 12, 851 04 Bratislava
IČO: 43 770 207
DIČ: SK202 248 1802

tel. 02 644 644 64
fax. 02 644 644 64
ferratum@ferratum.sk
Po-Pia 08.00-21.00 hod.